Projektbeskrivning

Wermlands bovete har, med hjälp av HR Konsult och IP Livsmedel, grundcertifiering enligt ISO 22000 – Certifiering av ledningssystem för livsmedelssäkerhet.

WERMLANDS BOVETE