Chefsstöd

Att vara chef är oftare än inte en ensam tillvaro. Det finns kanske inte alltid någon att rådfråga i knepiga situationer, samtidigt förväntas du vara den som alltid sitter inne med svaren och fattar de kloka besluten. Du förväntas vara lyhörd, förstående och vara den yttersta trygga instansen för att lösa de konflikter som alltid uppstår på en arbetsplats. Trots dugliga medarbetare känns det kanske inte bra att ventilera alla typer av belägenheter med kollegorna? En del frågor kan även vara direkt olämpliga att diskutera inför de anställda.
Men, vem lyssnar på dig i stunder av osäkerhet? Har du någon att tala med och som kan bistå dig i den svåra rollen som chef?
Vi erbjuder oss att vara din externa dialogpartner. Inom företaget finns mångårig erfarenhet av konfliktlösning, ledarskapsstrategier och organisationsutveckling. Kanske kan vi hjälpa just dig att få annat perspektiv på sakläget? Det personliga samtalet kan ibland vara det enda som behövs.