Organisationsutveckling och chefsstöd

HR Konsults inriktning är företagsledning och med kraftsamling till organisationsutveckling samt chefsstöd till små och medelstora företag. HR Konsult stödjer med granskningar och analyser. Stödjer även vid certifiering enligt ISO 22000 avseende säkerhet, kvalitet och miljö.
Varje individs förmåga tillvaratas genom en utvecklad ansvarskultur och god uppfattning om de mål och avsikter som ska uppnås.

För små och
medelstora företag

Efter över 30 år som chef, där jag bland annat handlett yngre kollegor och varit lärare i psykologi, sociologi och pedagogik på olika chefsutbildningar inom försvaret, har jag skaffat mig gedigna kunskaper och färdigheter i organisationsutveckling. Jag har också arbetat som analytiker, vilket innefattar förmågan att klarlägga förhållanden på arbetsplatsen och inom gruppen så resurser kan läggas på rätt saker.
KONTAKTA MIG